Carl I. Hagen, Russland og Ukraina

Mange reagerer nå på Carl I. Hagens støtte til de russiskkontrollerte opprørsrepublikkene i Øst-Ukraina. Da kan det være greit å minne om at dette ikke er første gang Hagen gir sin støtte til Russland og Putin.

I mars 2017 holdt Hagen en tale på den kristenkonservative konferansen Oslo Symposium, der han sa at både Norge og Europa etter hans mening var tjent med et bedre forhold til Russland. Hagen tok også avstand til hvordan Putin ble omtalt som en diktator, og roste den russiske presidenten for å ha ryddet opp i «rotet» etter Boris Jeltsin og hamlet opp med oligarkene.

Hagen omtalte også regjeringen i Kiev som «kuppmakere», og mente at Putin hadde grepet inn for å beskytte russisktalende mot dem. NATO hadde provosert og innringet Russland, mente Hagen, som håpet at Donald Trump ville bygge et bedre forhold mellom Russland og USA.

Oslo Symposium er blant de viktigste arenaene for det man kan kalle norsk politisk kristendom i dag, og når Hagen valgte å snakke om dette der, kan det tyde på at en del i publikum deler disse tankene. 
For eksempel har Erik Selle som er leder for Partiet De Kristne flere ganger gått inn for å bygge et bedre forhold til Russland. I en artikkel publisert på nettstedet Resett tok Selle til orde for å anerkjenne annekteringen av Krim. Selle har også kritisert norsk etterretning for å skape et fiendebilde av Russland og forsøke å gjøre landet til noe som ikke er en del av Europa.

Et annet eksempel på kristenkonservativ Russland-støtte er Hanne Nabintu Herlands nettsted The Herland Report som blant annet har anklaget Vesten for å ha forlatt sine kristne verdier og dermed endt opp i en liberal totalitarisme som er like ille som Nazi-Tyskland.

Hagen er for øvrig ikke alene i FrP. Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde har ved flere anledninger gått inn for å lette sanksjonene mot Russland og for en tilnærming basert på felles interesser med hensyn til islamsk terrorisme og det fremvoksende Kina, og for større forståelse for at Russland handlet som de gjorde da de erobret Krim i 2014.387 Mens man skal være forsiktig med å dra for store slutninger, er det kanskje verdt å merke seg at Tybring-Gjedde er den samme som etter FrPs dårlige resultater ved kommunevalget i 2019 tok til orde for å gjøre partiet om til et «nasjonalkonservativt» parti som «brenner for nasjonalstaten» og er skeptisk til EU, FN og den pågående globaliseringen.

Altså mye av det samme som andre Russlandsvenner på europeisk høyreside, som franske Rassemblent National (tidligere Front National) og tyske AfD mener.