“De største antisemittene er vanligvis jøder”

Noen strøtanker rundt Sergej Lavrovs uttalelser.

For noen dager siden sjokkerte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mange da han uttalte til en italiensk TV-kanal at Adolf Hitler trolig hadde «jødisk blod», og at mange av de største antisemittene har vært jøder.

Uttalelsen var et svar på noe mange har pekt på, nemlig hvordan Ukraina kan være «nazistisk» når president Volodymyr Zelenskyj har jødisk opprinnelse.

Kort oppsummert:

For det første er det at Hitler skulle være “jødisk” en gammel – og antisemittisk konspirasjonsteori, som dessverre kanskje viser hvor dypt nede i konspirasjonstenkning mange i Kreml nå befinner seg. For det andre betyr “nazisme” litt andre ting i Russland enn i vest. For det tredje: Ja, det finnes jødiske antisemitter. Og en av de mest kjente i dag – Israel Shamir – er også kjent som russisk propagandist.

En gammel beskyldning

Påstander om at Hitler skal ha vært helt eller delvis jødisk dukker opp nå og da, og har sirkulert siden 1920-tallet. Trolig ble de spredt av politiske motstandere, som kan ha sett det som en effektiv måte å sverte den antisemittiske NSDAP-lederen. Uten at dette gjør dem mer sanne.  

Som historiker Kjetil Braut Simonsen har pekt på i en Facebook-post, er konspirasjonsteorier om at Hitler og andre nazister og antisemitter har vært jødiske knyttet til et sentralt trekk ved antisemittismen etter 1945, nemlig å forsøke å gjøre jødene medansvarlige for antisemittismen og holocaust. Andre påstander som har gått igjen, er at jødene hadde «erklært krig» mot Tyskland eller at den nazistiske antisemittismen var en reaksjon på «jødisk makt».

Antisemittisme er på mange måter konspirasjonstenkingens endestasjon: Mange – men ikke alle – som begynner å lefle med konspirasjonsteorier, ender opp med å skylde på jødene.

I intervjuet gjentok Lavrov påstander vi har hørt flere ganger fra russisk hold siden før den russiske invasjonen av Ukraina, om at Euromaidan-revolusjonen i februar 2014 var et vestligstøttet «kupp» mot en demokratisk valgt regjering. Spredning av konspirasjonsteorier har vært en viktig del av russisk propaganda i mange år.

Og det er er ikke utenkelig at Lavrov og andre i Kreml selv tror på dette: En studie fra 2020 gjort av forskerne Erik Andermo, Martin Kragh og Liliia Makashova tyder også på konspirasjonsteorier om «det globale imperiet» og USAs rolle i revolusjoner verden over er utbredt i strategisk og utenrikspolitisk tenking i Russland.  

Kanskje kan dette ha ledet Lavrov til å konkludere med at jøder har vært involvert i “kuppet og “omringingen” av Russland. Eller at det var ment som “hundefløyting” til miljøer som ser jødenes hender overalt. Eller kanskje var det bare en forsnakkelse fra Lavrov, som mer og mer virker som en russisk “komiske Ali” selv om det er lite som er komisk over den russiske invasjonen.

Som for å gjøre ting enda verre, kom det russiske utenriksdepartementet i går med en “oppklaring” der de forsøkte å underbygge påstandene med at jødiske industrifolk samarbeidet med tyskerne i okkuperte land, og både ble utnevnt til ledere i ghettoene og deltok i “jøderåd”. Også dette er en kjent antisemittisk påstand, og som antisemitter flest utelot utenriksdepartementet det viktigste, nemlig at disse rådene handlet under tvang og press.

Nazister = fiender av Russland

Ordet «nazisme» har også litt andre assosiasjoner i Russland enn det har i vest. Gjennom etterkrigstida fikk Den store fedrelandskrigen og seieren over «fascismen» status som nasjonalmyte i Sovjetunionen. Og mens fokuspunktet hos oss mer og mer har blitt holocaust og nazismen som totalitær ideologi, samtidig som vi gjerne snakker om «tyskerne» når vi diskuterer den militære konflikten, kom «fascisme» til å bli synonymt med angrepet på Sovjetunionen i 1941-45. På den måten kunne man gjøre fiendene i vest til fascistenes etterfølgere.

Andre verdenskrig har beholdt status som nasjonalmyte i Putins Russland, samtidig som man mer og mer har gjort det til en «russisk» seier og utelatt rollen andre nasjonaliteter spilte. Samtidig har ubehagelige sider ved krigen – i første rekke Molotov-Ribbentrop-pakten fra 1939 der Hitler og Stalin delte Øst-Europa mellom seg – blitt feid under teppet.

Trolig er beskyldningene om at Ukraina er «nazistisk» og må «denazifiseres» vel så mye på
definisjonen av nazisme som «ønske om å angripe Russland», i alle fall overfor hjemmepublikumet.

Antisemitt og russisk propagandist

Når det er sagt, så finnes det eksempler på jødiske antisemitter. Det er fristende å minne Lavrov og andre på en av de mest kjente i dag, nemlig den svensk-russiske holocaustbenekteren Israel Shamir.
Ved siden av å være antisemitt, er Shamir også en ivrig russisk propagandist som skriver jevnlig for nettsiden til RT (tidligere Russia Today.)

Jeg har skrevet om Shamir tidligere, og interesserte kan lese mer om ham her.

Intervjuet i sin helhet ligger her (på russisk).