Velkommen!

Velkommen til bloggen min! Den er i første rekke tenkt som et supplement til bøkene mine, med oppdateringer, utdypende tekster og tips om videre lesning.

Akkurat nå forbereder forlaget og jeg den offisielle lanseringen av «Fyrtårnet i øst». På grunn av koronaen vil den finne sted på nettet, og skal etter planen filmes tidlig neste uke. Det har vært litt av et prosjekt å fullføre denne boken, men forhåpentligvis har arbeidet vært verdt det!

Er dette nok en bok om Russland? Svaret på dette er nei. Det er en bok om hvordan Russland med rette og urette har blitt et «fyrtårn» eller samlingspunkt for høyreekstremister, kristenkonservative og andre. Som handler vel så mye om egne projiseringer. Samtidig er det en bok om Russland, på den måten at flere fra disse miljøene har blitt nyttige stemmer i media, der også Norge blir angrepet.

Jeg ble først interessert i dette temaet under utbruddet av konflikten i Ukraina, da jeg fikk høre at Norge ble brukt som skrekkeksempel av flere på separatistsiden i Øst-Ukraina. Norge både tolererte og fremmet overgrep mot barn, ved hjelp av organisasjonen «Barnevernet». Hvis Ukraina gikk inn i EU slik de nye makthaverne i Kiev ønsket på sikt, ville landet bli dratt inn i det samme. Som kilde viste de til russiske medier.

Det kommende året ble jeg også klar over at flere personer hadde kommet vestfra – fra Vest-Europa, USA og Balkan – for å slåss for de to utbryterrepublikkene i Donetsk og Luhansk. Mange av disse tilhørte høyreekstreme miljøer, mens andre var «panslavister» eller til og med venstreradikale. Felles for alle var at de betraktet Ukraina og da særlig de to utbryterrepublikkene, som en slagmark for kampen mot krefter som ønsker å få kontroll over verden. Og Russland som en alliert i denne kampen.

Dette ledet til flere års research, som altså nå har blitt en bok.

Og med dette avslutter jeg den første bloggposten, som ikke blir den siste.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *