Eva Bartlett goes Donetsk

Dette er Eva Bartlett, i ferd med å intervjue Maria Zakharova, pressetalsperson for den russiske utenriksministeren.

Mens Zakharova er vant til å møte presse, er ikke Eva Bartlett en helt vanlig journalist. Og mediet hun intervjuer Zakharova for, er heller ikke et helt vanlig medie.

Eva Bartlett er en kanadisk blogger og «uavhengig journalist» som stort sett har fokusert på Midtøsten. Hun ser ut til å ha bakgrunn som aktivist i Gaza, der hun var med å dokumentere israelske forbrytelser og menneskerettsbrudd i hvert fall fra 2008. På et tidspunkt ser dette ut til å ha forgrenet seg til et engasjement for Syria, der hun tok Assad-regimets side. Allerede under det første besøket i Syria i mars 2014, beskrev hun landet som utsatt for et utenlandskstøttet angrep for å styrte landets regjering.

På bloggen sin har hun omtalt NATO som en av de ansvarlige for angrepet. Samtidig ser det ut til å være andre aktører involvert også. For i hvert fall siden 2014 har Eva Bartlett hatt minst én fot i det antisemittiske konspirasjonslandskapet: I februar 2014 deltok hun i podcasten til den amerikanske holocaustbenekteren Kevin Barrett, der de blant annet snakket om «holocaust-industrien» og om Rothschild-familiens rolle (Bartlett presiserte riktig nok at de nazistiske jødeutryddelsene faktisk hadde funnet sted). I oktober samme år hevdet hun at det Assad-regjeringen bekjempet, var islamister som var finansiert av den jødiske Rotschild-familiens «kronkolonier»: Israel, Saudi-Arabia, Jordan, Egypt, USA og Storbritannia. Målet med alt sammen var å «balkanisere» Syria som et ledd i en «sionistisk» plan.

Eva Bartlett har blitt publisert på det venstreradikale nettstedet Mintpressnews, konspirasjonsnettstedet Global Research og på norske Steigan.no. Hun er en av flere stemmer som ble plukket opp og utropt til journalister, kommentatorer og eksperter av russiske statsmedier da Russland intervenerte i Syria, som våpen i «fortellingskrigen» som hele tiden har vært vel så viktig som den militære krigen. De ble gitt sendetid, invitert til Moskva og tagget i Twitter-meldinger fra russiske ambassader og endog det russiske utenriksdepartementet. Andre slike stemmer inkluderer Vanessa Beeley og Patrick Henningsen fra konspirasjonsnettstedet 21st century wire.

Til gjengjeld for oppmerksomheten, har de bidratt til å spre et pro-russisk og pro-Assad-narrativ om krigen, ikke minst når det gjelder å så tvil om organisasjonen Syria Civil Defense (også kjent som De Hvite Hjelmene) og om regimets gassangrep mot sin egen befolkning. Ofte har dette tatt form av en slags pingpong, der konspirasjonsteoretikere brukes som journalister, kilder eller eksperter av RT og Sputnik News, samtidig som konspirasjonsnettsteder viser til RT og Sputnik News som autoriteter.

Eva Bartlett ser ut til å ha kommet fra en mer venstrebakgrunn enn Henningsen, som må sies å tilhøre alt-right-landskapet. Det har imidlertid ikke hindret Bartlett, Beeley og Henningsen fra å ofte opptre i trespann, slik de for eksempel gjorde under Pål Steigans Mot Dag-konferanse i 2019.

I desember 2016 deltok i Eva Bartlett til og med i det som så ut som et FN-organisert panel i New York. Under en stor FN-logo, holdt hun en presentasjon der hun hevdet at vestlige medier og De hvite hjelmene hadde fabrikkert bilder som de utgav for å være fra redningsaksjoner. Videoopptak av presentasjonen hennes ble delt av flere alt-right- og konspirasjonsnettsteder, og av den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov. Men mens panelet ganske riktig fant sted i FN-bygningen, var det i virkeligheten et panel i regi av den syriske FN-delegasjonen som for anledningen hadde leid et konferanserom i bygningen.

I 2019 fikk Eva Bartlett altså muligheten til å gjøre et langt intervju med Maria Zakharova for det nettstedet Mintpressnews. Siden da ser hun ut til å ha avlagt minst besøk i de to russiskstyrte opprørsrepublikkene i Øst-Ukraina, som hun har dekket for Mintpressnews og den russiske satelittkanalen RT, tidligere Russia Today. I reportasjene sine har hun omtalt opprørsrepublikkene som å befinne seg i en forsvarskrig mot fascistiske ukrainske styrker som vil drepe dem.