Venstresida og propaganda

Jeg har en kronikk i Trønder-debatt i dag, om venstresidas sårbarhet for (særlig) russisk propaganda.

Dette har vært et vanskelig tema å skrive om, akkurat som da jeg skrev KonspiraNorge i sin tid. For det første fordi det lett kan tolkes som et oppgjør med venstresida som sådan, for det andre fordi det kan oppfattes som om holdningene jeg beskriver er noe som er vanlig på venstresida.

Begge deler er feil. Både venstresida og venstresidas medier er viktige når det gjelder å ta opp og kjempe for saker andre partier og medier i liten grad er opptatt av.

Men det er fortsatt en farlig sprekk der. En tendens til å gjøre imperialisme til noe bare Vesten – og da særlig USA – driver med, og lese alt som uttrykk for dette. Da risikerer man både å kjøpe verdensbildet som spres i propaganda fra Russland og andre aktører, der både russiske opposisjonelle og “uønskede” revolusjoner i utlandet er kyniske forsøk på regimeendringer. Og man risikerer å ikke bare kjøpe, men også videreformidle propaganda slik vi så det skje i Ukraina og Syria, og nå kanskje også med opposisjonslederen Aleksej Navalnyj.